Lied „Duirt hangder den Garten“

Duirt hangder den Garten

1. Duirt hangder den Garten än aser Gemoin

Diu fliest en Braintschen sui klor uch roin.

Dor giuhn ech gor garn wonn`t schemmert ziau,

wonn geuldich äs gongen de Suann ze Riau.

2. Denn dor kun am Wuasser de Mädscher uall`n

Uch daut vun än mir um besten gefuall`n.

Ha trefen ech ängden wonn`t Iuwend wird

Menj Lefken, dat oinich, wonn`t Wuasser nit.

3. Ha riaden mir long d`niu und stiun und stiun

Hun oft vergessen auft Hoimengiun.

Wa soil ech niet giun sui garn zer Rann,

wiu ech menj Harzmädschen uall Iuwend keun sahn

Berlin, 23.05.2005 Brigitte Schneider, geb. Grall